Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste koskee East Breeze CrossFit -verkkopalvelun keräämien tietojen käyttöä, jakamista ja säilyttämistä. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 22.8.2019.

Rekisterinpitäjä

Sisu Sports Oy, Linnavuorentie 28, 00950 HELSINKI

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Miira-Mari Muukkonen, 050 5574781, info@ebcf.fi

Rekisterin nimi

East Breeze CrossFit -palvelun markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään markkinointitoimenpiteisiin ja asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö

Sivuston käyttö ei edellytä henkilötietojen antamista. Tietyt käyttötarkoitukset kuitenkin edellyttävät, että osa tiedoista annetaan.

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista:

– Henkilön nimi
– Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– Lisätiedot (esim. viesti tai palaute)
– Muut tunniste- ja seurantatiedot (mm. julkinen IP-osoite)
– Evästetiedot

Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat henkilön omalla suostumuksella annettuja. Tietoja kerätään mm. asiakastpaamisten tai sähköpostitse tai puhelimitse tapahtuvien yhteydenottojen kautta sekä verkkosivun lomakkeiden ja verkkopalvelun automaattisesti keräämän aineiston avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käsitellään EU- ja ETA-alueella ja niiden ulkopuolella rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän valtuuttamien tahojen toimesta. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle.